120.00 zł
Miejsce kursu: Wrocław
Data kursu: 09.12.2018

Dostępne opcje

Ilość

ANALIZA ZAPISU EKG, FIZJOLOGIA ORAZ STANY NAGŁE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM


Godziny realizacji zajęć: 9:00 – 16:00

Wykładowca: lek. TOMASZ SKALEC

Liczba punktów edukacyjnych: 8

Zakres tematyczny:

  • Podstawy elektrokardiografii
  • Elektrokardiogram w stanach nagłego zatrzymania krążenia
  • Elektrokardiograficzne cechy niedokrwienia mięśnia serca
  • Elektrokardiograficzne cechy zatruć lekami, hipotermii, zaburzeń elektrolitowych
  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS
  • Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS
  • Bloki przedsionkowo komorowe
  • Rytmy występujące w nagłym zatrzymaniu krążenia
  • Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem zaawansowanego sprzętu

Seminarium jest zgodne z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.