KPP Wrocław  i ZG 2019 kdrm ITLS Pogotowie Triage RescueShop

TRIAGE - Centrum Ratownictwa Specjalistycznego

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór kursów, dzięki którym wzbogacisz swoją wiedzę i umiejętności, m.in. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który jest najbardziej zaawansowanym kursem Ratownictwa Medycznego dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Po jego ukończeniu otrzymasz tytuł ratownika.

Dla personelu medycznego przygotowaliśmy bogatą ofertę kursów, a każdy z nich odbywa się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu szkoleniowego i symulacji. Posiadamy także specjalną ofertę kursów pierwszej pomocy dla firm i instytucji. Dzięki nim Twoi pracownicy będą przygotowani do ratowania życia i zdrowia, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wszelkie kursy dotyczące pierwszej pomocy są w naszej firmie prowadzone przez instruktorów, którzy są znakomitymi specjalistami oraz posiadają wieloletnie doświadczenie. Ponadto, dbając o jak najbardziej efektywną i odpowiadającą rzeczywistym potrzebom naukę, wszystkie nasze ośrodki szkoleniowe są wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny i symulacyjny. Sprawdź ofertę naszych kursów!

15.05.2020
ZACZYNAMY SZKOLENIA! "Koniec" COVID-19
Stan epidemiczny znacznie ograniczył możliwość realizacji szkoleń począwszy od marca 2020 r do dziś.Z obawy przed szerzeniem zakażeń i z troski o Wasze zdrowie odstąpiliśmy od wykonywania szkoleń.Obecna sytuacja związana z liczbą zakażeń poprawia się, a regulacje prawne tzw. odmrażania gospodarki pozwalają nam na znalezienie rozwiązania jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem sposób powrócić do realizacji szkoleń.Opracowaliśmy Regulamin COVID-19 który opisuje zasady, jakie obowiązywać będą podczas szkoleń organizowanych przez nas, od dziś do czasu zniesienia obostrzeń (stan epideminczy) związanych z ograniczaniem zakażeń COVID-19.REGULAMIN COVID-19: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego zwany „Kwestionariusz zdrowia COVID-19”, który wypełniają także wykładowcy i instruktorzy prowadzący szkolenie.Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała są dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.Przed każdym rozpoczęciem zajęć słuchacz kursu oraz wykładowca/instruktor jest poddawany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynamniej 2-metrowe odstępy.Instruktorzy delegowani na najbliższe szkolenia nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – ujemny wywiad i/lub ujemny test na obecność koronawirusa. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba zostaje odsunięta od zajęć. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki.Jeżeli, w trakcie trwania zajęć pojawią się u osoby biorącej udział w szkoleniu objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 to natychmiast należy to zgłosić organizatorowi zajęć i przerwać uczestnictwo w szkoleniu.Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.W miarę możliwości część teoretyczną szkoleń realizujemy w formule on-line, za pomocą platform dostosowanych do spotkań konferencyjnych z pełną funkcjonalnością i aktywnością uczestników on-line.Odległość pomiędzy uczestnikami szkolenia powinna wynosić co najmniej 2 m, możliwe jest jednak, że ten dystans w krótkich momentach realizacji szkolenia będzie mniejszy, wtedy należy szczególnie zachowywać wszelkich środków ostrożności. Słuchacz uczestniczy w szkoleniu w prywatnej maseczce ochronnej.Prowadzącemu zajęcia oraz uczestnikom kursu, TRIAGE Sp. z o.o. zapewni dostęp do płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych.Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym z alkoholem min. 70%. Sale szkoleniowe wraz ze sprzętem medyczno/szkoleniowym są poddawane ozonowaniu po opuszczeniu sal przez kursantów.W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dotykają ich w jednorazowych rękawiczkach, a po zakończeniu zajęć są one dezynfekowane.Informujemy, że wszyscy nasi instruktorzy i pracownicy biura otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń.W związku ze stale zmieniającą się sytuacją prawną, zakładamy możliwość edycji niektórych punktów regulaminu.Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tej wymagającej sytuacji.Zespół TRIAGE Sp. z o.o.
Czytaj więcej
25.04.2020
Przedłużenie uprawnień Ratowników KPP
Uwaga Ratownicy KPP!Wasze uprawnienia są ważne w czasie pandemii!!!Jeśli Twój tytuł Ratownika stracił ważność od dnia 18.04.2020 lub straci ważność później to Twoje uprawnienia przedłużają ważność i zachowujesz tytuł nawet do 60 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego.Jeśli jednak Twoje uprawnienie Ratownika KPP straciło ważność przed dniem wejścia w życie przepisu, tj. 18.04.2020 to Twój tytuł jest nieważny i wobec zmiany przepisów z 31.12.2019 masz obowiązek ukończyć pełen Kurs KPP raz jeszcze.Kursy Recertyfikacyjne i pełne Kursy KPP uruchomimy zaraz po zmianie przepisów, pozwalających na zgromadzenia większej (10 osób?...) liczy osób.Obecnie planujemy kursy od połowy maja 2020 i liczymy na to, że uda się nam je zrealizować.Natychmiast po tym jak przepisy ulegną zmianie przekażemy Wam tą wiadomość.Podstawa prawna o utrzymaniu ważności zaświadczeń Ratowników KPP to USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)Art. 15zzzzzi
Czytaj więcej