biuro@triage.pl | Zapytaj: 535 211 112
media

Od dnia 31 grudnia 2019 roku w życie weszły NOWE przepisy dotyczące kursów i egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. wprowadza kilka zmian jak zmiany kadry szkolącej i egzaminującej, wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia wydawanego po egzaminie dla osób, których ważność zaświadczenia KPP straciła ważność (tzw. recertyfikacja), a także kilka zmian dokumentacyjnych realizacji kursów.

NAJWAŻNIEJSZĄ zmianą jest termin w jakim osoby, które ukończyły 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą podejść do egzaminu Recertyfikacyjnego. Do egzaminu recertyfikacyjego mogą przystąpić tylko osoby posiadające zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące przed datą końca uprawnień.

Oznacza to, że jeśli zaświadczenie po ukończonym kursie KPP z nadaniem tytułu Ratownika, straciło ważność po 3 latach od daty ostatniego egzaminu to czas na podejście do następnego egzaminu minął. Ustawodawca daje nam do 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia, czyli do egzaminu należy podejść w czasie od 2 lata i 9 miesięcy od ostatniego egzaminu, do końca ważności zaświadczenia. Jeśli Twoje zaświadczenie straci ważność, to nie możesz podejść do egzaminu recertyfikacyjnego i musisz ukończyć ponownie pełen 66 godzinny kurs KPP.

  • Jan 03, 2020
  • Komentarze: 0