biuro@triage.pl | Zapytaj: 535 211 112
Uwaga Ratownicy KPP!
Wasze uprawnienia są ważne w czasie pandemii!!!
Jeśli Twój tytuł Ratownika stracił ważność od dnia 18.04.2020 lub straci ważność później to Twoje uprawnienia przedłużają ważność i zachowujesz tytuł nawet do 60 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego.

Jeśli jednak Twoje uprawnienie Ratownika KPP straciło ważność przed dniem wejścia w życie przepisu, tj. 18.04.2020 to Twój tytuł jest nieważny i wobec zmiany przepisów z 31.12.2019 masz obowiązek ukończyć pełen Kurs KPP raz jeszcze.

Kursy Recertyfikacyjne i pełne Kursy KPP uruchomimy zaraz po zmianie przepisów, pozwalających na zgromadzenia większej (10 osób?...) liczy osób.
Obecnie planujemy kursy od połowy maja 2020 i liczymy na to, że uda się nam je zrealizować.

Natychmiast po tym jak przepisy ulegną zmianie przekażemy Wam tą wiadomość.

Podstawa prawna o utrzymaniu ważności zaświadczeń Ratowników KPP to USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
  • Apr 25, 2020
  • Komentarze: 0