biuro@triage.pl | Zapytaj: 535 211 112
media

Stan epidemiczny znacznie ograniczył możliwość realizacji szkoleń począwszy od marca 2020 r do dziś.

Z obawy przed szerzeniem zakażeń i z troski o Wasze zdrowie odstąpiliśmy od wykonywania szkoleń.

Obecna sytuacja związana z liczbą zakażeń poprawia się, a regulacje prawne tzw. odmrażania gospodarki pozwalają nam na znalezienie rozwiązania jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem sposób powrócić do realizacji szkoleń.

Opracowaliśmy Regulamin COVID-19 który opisuje zasady, jakie obowiązywać będą podczas szkoleń organizowanych przez nas, od dziś do czasu zniesienia obostrzeń (stan epideminczy) związanych z ograniczaniem zakażeń COVID-19.


REGULAMIN COVID-19:

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”. „Kwestionariusz …” wypełniają także wykładowcy i instruktorzy prowadzący szkolenie.
 2. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 3. Przed każdym rozpoczęciem zajęć słuchacz kursu oraz wykładowca/instruktor jest poddawany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynamniej 2-metrowe odstępy.
 4. Instruktorzy delegowani na najbliższe szkolenia nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – ujemny wywiad i/lub ujemny test na obecność koronawirusa. 
  1.  Wprzypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba zostaje odsunięta od zajęć. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki.
  2. Jeżeli, w trakcie trwania zajęć pojawią się u osoby biorącej udział w szkoleniu objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 to natychmiast należy to zgłosić organizatorowi zajęć i przerwać uczestnictwo w szkoleniu.
  3. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.
  4. W miarę możliwości część teoretyczną szkoleń realizujemy w formule on-line, za pomocą platform dostosowanych do spotkań konferencyjnych z pełną funkcjonalnością i aktywnością uczestników on-line.
  5. Odległość pomiędzy uczestnikami szkolenia powinna wynosić co najmniej 2 m, jeśli ten dystans w krótkich momentach realizacji szkolenia będzie mniejszy, należy ograniczać skrócenie dystansu do możliwie krótkiego czasu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
  6. Słuchacz uczestniczy w szkoleniu w prywatnej maseczce ochronnej.
  7. Prowadzącemu zajęcia oraz uczestnikom kursu, TRIAGE Sp. z o.o. zapewni dostęp do płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych.
  8. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane środkiem bakteriobójczym. Sale szkoleniowe wraz ze sprzętem medyczno/szkoleniowym sa poddawane ozonowaniu.
  9. W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dotykają ich w jednorazowych rękawiczkach, a po zakończeniu zajęć są one dezynfekowane.
  10. Informujemy, że wszyscy nasi instruktorzy i pracownicy biura otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń.
  11. W związku ze stale zmieniającą się sytuacją prawną, zakładamy możliwość edycji niektórych punktów regulaminu.
  12. Wszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju w tej wymagającej sytuacji.


  Zespół TRIAGE Sp. z o.o.

  • May 15, 2020
  • Komentarze: 0