Kwalifikowana pierwsza pomoc


O KURSIE

Na tej stronie możesz dokonać zapisu na 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po ukończeniu Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA, zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Uzyskasz dzięki temu:

  • dodatkowe punkty przy aplikacji do pracy do służb MSWiA (PSP, Policja), MON (Wojsko Polskie),
  • niezbędne uprawnienia do pracy w służbach ratowniczych min. ratownictwa wodnego i górskiego,
  • wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie.


ZAŚWIADCZENIE

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Ważność zaświadczenia - 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia (od daty egzaminu).

                                                              

PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

New
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY w Zielonej Górze 25-27.01.2019 i 30.01-03.02.2019r.
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika_______________________________________..
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY we Wrocławiu 22-24.02.2019 i 27.02-03.03.2019 r
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika_________________________________..
Pokazuje 1 do 2 z 2 (1 Stron)