800.00 zł
Miejsce kursu: Zielona Góra
Data kursu: 25.01.2019

Dostępne opcje

Ilość

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika

____________________________________________________________________________________

O KURSIE

    Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeni u Kursu KPP uczestnicy otrzymują tytuł Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

____________________________________________________________________________________

CELE

    Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy i/lub członkowie zespołu ratunkowego.

___________________________________________________________________________________

ODBIORCY OFERTY

    Głównymi odbiorcami naszej oferty są osoby starające się o przyjęcie do pracy w służbach podległych MSWiA lub MON. Kurs ten jest niezbędny także dla członków organizacji ratowniczych jak WOPR, TOPR, GOPR, PCK i inne.

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

____________________________________________________________________________________

MATERIAŁY EDUKACYJNE

    Każdy z kursantów otrzymuje materiały:

 • podręcznik,

 • notatnik,

 • długopis,

 • upominek firmowy

____________________________________________________________________________________

ZAKRES TEMATYCZNY

    Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support).

____________________________________________________________________________________

PROGRAM KURSU:

Nr tematuTematgodziny
TPR
1Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne11
2Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia213
3Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu235
4Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
badanie wstępne oraz szczegółowe
224
5Poszkodowany nieprzytomny112
6Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)2810
7Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
i automatyczną
123
8Wstrząs22
9Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia
sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
22
10Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn3811
11Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia,
zagrożenia środowiskowe, akty terroru
213
12Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka246
13Ewakuacja ze strefy zagrożenia224
14Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych77
15Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych123
16Zajęcia do dyspozycji prowadzącychOgółem254166

– teoria, P – praktyka, R– razem


ZAKRES TEMATYCZNY

    Egzamin składa się z dwóch części:

Część teoretyczna – test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z bazy 238 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.

Część praktyczna, (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,

 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

UWAGA!

PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

___________________________________________________________________________________

ZAŚWIADCZENIA

    Po odbyciu całości Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

___________________________________________________________________________________

DODATKOWE INFORMACJE

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz pakiecie zajęć dodatkowych,

 • podręcznik i materiały edukacyjne,

 • udział w egzaminie,

 • zaświadczenie ukończenia kursu z nadaniem tytułu Ratownika.

___________________________________________________________________________________

ZAPISY NA KURS

 • Wypełnij dane osoby zgłaszanej na kurs w powyższym formularzu i kliknij „do koszyka”, następnie „zobacz koszyk” gdzie znajduje się formularz płatności potwierdzający zgłoszenie,

 • Wypełniając formularz płatności podając dane płatnika za kurs, dane do faktury oraz wybierasz metodę płatności za kurs: płatność on-line Przelewy24 lub przelew tradycyjny,

 • Uwaga, na adres e-mail płatnika będą przychodziły wszystkie maile informujące o przebiegu zamówienia,

 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą,

 • Nasze biuro skontaktuje się z Tobą maksymalnie do 24 godzin od otrzymanej płatności przesyłając szczegółowe informacje o Twoim zgłoszeniu wraz z fakturą.

___________________________________________________________________________________

    Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową przez co zapisy i płatność przez formularz zgłoszeniowy nie są możliwe, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem na adres biuro@centrumtriage.pl