1,200.00 zł
Miejsce kursu: Wrocław BRAK MIEJSC
Data kursu: 26.05.2023

Dostępne opcje

Ilość

O KURSIE

 • Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych nadający 120 pkt. edukacyjnych, prowadzony w systemie weekendowym (2×3 dni) obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
 • Standardy działania przedstawiane na kursie zgodne są z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 oraz ITLS – International Trauma Life Support.
 • Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, każdy uczestnik kursu otrzymuje stosowne zaświadczenie oraz wpis 120 pkt. edukacyjnych do Karty Doskonalenia Zawodowego. Ukończenie kursu jest obowiązkowe dla każdego Ratownika Medycznego raz na okres 5 lat trwania tzw. okresu edukacyjnego.
 • Kurs jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, ściśle wg Programu Kursu Doskonalącego dla Ratowników Medycznych stworzonego przez CMKP w 2017 r.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia:

 • ocena pacjenta,
 • monitorowanie układu krążenia,
 • podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne prowadzone u noworodkow, dzieci i dorosłych,
 • medyczne czynnności ratunkowe przy zaburzeniach rytmu serca – farmakoterapia, kardiowersja, stymulacja,
 • techniki dostępu donaczyniowego, w tym dostęp doszpikowy,
 • zabezpieczenie osoby po urazie,
 • odbieranie porodu,
 • techniki podawania leków,
 • odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
 • segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym,
 • zasady współpracy z jednostkami współpracującymi z systemem ratownictwa medycznego,
 • zasady korzystania ze środków łączności i GPS,
 • współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • organizacja systemu ratownictwa medycznego,
 • psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności, jakości i właściwej postawy etycznej.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie oraz wpis 120 pkt. edukacyjnych do Karty Doskonalenia Zawodowego.


PODRĘCZNIK I MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przed kursem, po dokonaniu płatności, każdy uczestnik otrzymuje podręcznik „Medyczne czynności ratunkowe” . Zapoznanie się z treścią podręcznika jest niezbędne dla prawidłowej realizacji kursu. Oprócz podręczników na naszych szkoleniach każdy otrzymuje notatnik, długopis i teczkę.PUNKTY EDUKACYJNE, EGZAMIN, ZAŚWIADCZENIE

 • Za uczestnictwo w kursie przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych.
 • Kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego (30 pytań) i egzaminu praktycznego (3 zadania).
 • Zaliczenie kursu potwierdzone jest wpisem przyznającym punkty do Karty Doskonalenia Zawodowego oraz wydaniem Zaświadczenia Ukończenia Kursu.

ZAPISY NA KURS

 • Wypełnij dane osoby zgłaszanej na kurs w powyższym formularzu i kliknij „do koszyka”, następnie „zobacz koszyk” gdzie znajduje się formularz płatności potwierdzający zgłoszenie,
 • Wypełniając formularz płatności podając dane płatnika za kurs, dane do faktury oraz dokonaj płatności za kurs (przelew tradycyjny),
 • Uwaga, na adres e-mail płatnika będą przychodziły wszystkie maile informujące o przebiegu zamówienia,
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą,
 • Nasze biuro skontaktuje się z Tobą maksymalnie do 24 godzin od otrzymanej płatności przesyłając szczegółowe informacje o Twoim zgłoszeniu wraz z fakturą.