1,100.00 zł
Miejsce kursu:
Data kursu:

Dostępne opcje

Ilość

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O KURSIE

Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeni u Kursu KPP uczestnicy otrzymują tytuł Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELE

Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy i/lub członkowie zespołu ratunkowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBIORCY OFERTY

Głównymi odbiorcami naszej oferty są osoby starające się o przyjęcie do pracy w służbach podległych MSWiA lub MON. Kurs ten jest niezbędny także dla członków organizacji ratowniczych jak WOPR, TOPR, GOPR, PCK i inne.

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Każdy z kursantów otrzymuje materiały:

 • notatnik,
 • długopis,
 • upominek firmowy

Kanał otwarty You Tube z niektórymi materiałami do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy


LINK


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES TEMATYCZNY

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r (nowelizacja 03 grudnia 2019 r) w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KURSU:

Nr tematu

Temat

godziny

T  

P

R

1

Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

1

-

1

2

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
badanie wstępne oraz szczegółowe

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny

1

1

2

6

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
i automatyczną

1

2

3

8

Wstrząs

2

-

2

9

Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia
sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

2

-

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia,
zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

2

4

6

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

2

2

4

14

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

-

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących

 

 

 

 

Ogółem

  25

41

 66

T - teoria, P - praktyka, R - razem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin składa się z dwóch części:

Część teoretyczna – test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z bazy 250 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.

Część praktyczna, (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŚWIADCZENIA

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWE INFORMACJE

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz pakiecie zajęć dodatkowych,
 • materiały edukacyjne,
 • udział w egzaminie,
 • zaświadczenie ukończenia kursu z nadaniem tytułu Ratownika.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISY NA KURS

 • Wypełnij dane osoby zgłaszanej na kurs w powyższym formularzu i kliknij „do koszyka”, następnie „zobacz koszyk” gdzie znajduje się formularz płatności potwierdzający zgłoszenie,
 • Wypełniając formularz płatności podając dane płatnika za kurs, dane do faktury oraz dokonaj płatności za kurs (przelew tradycyjny),
 • Uwaga, na adres e-mail płatnika będą przychodziły wszystkie maile informujące o przebiegu zamówienia,
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą,
 • Nasze biuro skontaktuje się z Tobą maksymalnie do 24 godzin od otrzymanej płatności przesyłając szczegółowe informacje o Twoim zgłoszeniu wraz z fakturą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową przez co zapisy i płatność przez formularz zgłoszeniowy nie są możliwe, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem na adres biuro@centrumtriage.pl