350.00 zł
Miejsce kursu:
Data kursu:

Dostępne opcje

Ilość

KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika

_________________________________________________________________________________

O KURSIE

RECERTYFIKACYJNY kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy adresowany jest dla osób, które ukończyły pełen, 66 godzinny Kursu KPP ale ich zaświadczenie straci ważność nie później niż na 3 miesiące od daty ostatniego egzaminu. Czyli zaświadczenie nie utraciło jeszcze ważności!

Kurs stanowi przypomnienie praktycznej wiedzy z zakresu KPP i przygotowanie do egzaminu. 

Na koniec kursu przeprowadzany jest Egzamin i po pozytywnym jego zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA, zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zgodnie z zapisami NOWEGO Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2019 poz. 2408) 


ODBIORCY OFERTY - WAŻNE!

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i ich uprawnienia RATOWNIKA nie wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu KPP.

Egzamin Recertyfikacyjny można zdawać w czasie 3 miesięcy przed datą utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu Kursu KPP.

Po utracie ważności zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP przystąpienie do Recertyfikacji nie jest możliwe.


Warunkiem przystąpienia do recertyfikacji jest więc:

1) okazanie ważnego zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika (wraz zapisem na kurs prosimy o dołączenie skanu zaświadczenia),

2) termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą planowanej recertyfikacji.


WYJAŚNIENIE PRZEPISÓW NA PRZYKŁADZIE

Aby przystąpić do egzaminu Recertyfiakcyjnego, Twoje zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP musi być jeszcze ważne!

Przykładowo:

Twoje zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP straci ważność 31.03.2020, to do egzaminu recertyfikacyjnego możesz przystąpić w czasie 3 miesięcy przed tą datą, czyli w okresie czasu pomiędzy 01 stycznia a 31 marca 2020.

Jeśli chcesz odnowić swoje uprawnienia Ratownika ale Twoje zaświadczenie straciło ważność, wtedy konieczne jest ponowne zdanie pełnego Kursu KPP.


ZAŚWIADCZENIE

Wzór zaświadczenia po zaliczonym egzaminie Recertyfikacyjnym różni się od zaświadczenia po ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, dlatego prosimy zachować zaświadczenie poświadczające odbycie wszystkich 66 godzin kursu KPP. Tylko to zaświadczenie uprawnia do wzięcia udziału w kolejnym kursie Recertyfikacyjnym i egzaminie.

Ważność zaświadczenia - 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia (od daty egzaminu).


Ważne!!!

 • zapisując się na kurs prześlij nam dobrej jakości skan poprzedniego zaświadczenia, którego ważność się kończy lub skończyło,
 • aby przystąpić do kursu Recertyfikacyjnego oraz do egzaminu masz TYLKO 3 MIESIĄCE przed utratą ważności zaświadczenia KPP z nadaniem tytułu Ratownika. Po upływie dłuższego czasu należy ponownie odbyć pełen 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • koniecznie zapoznaj się z bazą 250 pytań egzaminacyjnych, z których wybierzemy 30 pytań na egzamin testowy.

 

 UWAGA!

 PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ.

 Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

___________________________________________________________________________________

DODATKOWE INFORMACJE

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz pakiecie zajęć dodatkowych
 • udział w egzaminie,
 • zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika

Kanał otwarty You Tube z niektórymi materiałami do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy


LINK

___________________________________________________________________________________

ZAPISY NA KURS

 • Wypełnij dane osoby zgłaszanej na kurs w powyższym formularzu i kliknij „do koszyka”, następnie „zobacz koszyk” gdzie znajduje się formularz płatności potwierdzający zgłoszenie,
 • Wypełniając formularz płatności podając dane płatnika za kurs, dane do faktury oraz dokonaj opłaty za kurs (przelew tradycyjny),
 • Uwaga, na adres e-mail płatnika będą przychodziły wszystkie maile informujące o przebiegu zamówienia,
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą,
 • Nasze biuro skontaktuje się z Tobą maksymalnie do 24 godzin od otrzymanej płatności przesyłając szczegółowe informacje o Twoim zgłoszeniu wraz z fakturą.

__________________________________________________________________________________

Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową przez co zapis y i płatność przez formularz zgłoszeniowy nie są możliwe, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem na adres biuro@centrumtriage.pl