1,200.00 zł
Miejsce kursu:
Data kursu: BRAK DATY

Dostępne opcje

Ilość

CELE KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego do prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.


WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Dobra umiejętnością pływania (ukończony kurs ratownika wodnego),
  • Ukończone 18 lat.

EGZAMIN I ZAŚWIADCZENIA

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą zadań polegających na:

  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
  • 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych;
  • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym każdy z uczestników szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).