Ta kategoria nie posiada produktów do wyświetlenia.

O KURSIE

Na tej stronie możesz dokonać zapisu na 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po ukończeniu Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA, zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Uzyskasz dzięki temu:

  • dodatkowe punkty przy aplikacji do pracy do służb MSWiA (PSP, Policja), MON (Wojsko Polskie),
  • niezbędne uprawnienia do pracy w służbach ratowniczych min. ratownictwa wodnego i górskiego,
  • wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie


ZAŚWIADCZENIE

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Ważność zaświadczenia - 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia (od daty egzaminu).


PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!


Kanał otwarty You Tube z niektórymi materiałami do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy


LINK