New
RECERTYFIKACJA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu 30-31.01.2021 r.
KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika______________________..
New
RECERTYFIKACJA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Zielonej Górze 27-28.02.2021 r.
KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika______________________..
Pokazuje 1 do 2 z 2 (1 Stron)

O KURSIE

Recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny Ratownictwa Medycznego. Recetyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA.


ODBIORCY OFERTY - WAŻNE!

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i ich uprawnienia RATOWNIKA nie wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu KPP.

Egzamin Recertyfikacyjny można zdawać w czasie 3 miesięcy przed datą utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu Kursu KPP.

Po utracie ważności zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP przystąpienie do Recertyfikacji nie jest możliwe.


Warunkiem przystąpienia do recertyfikacji jest więc:

1) okazanie ważnego zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika (wraz zapisem na kurs prosimy o dołączenie skanu zaświadczenia),

2) termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą planowanej recertyfikacji.


WYJAŚNIENIE PRZEPISÓW NA PRZYKŁADZIE

Aby przystąpić do egzaminu Recertyfiakcyjnego, Twoje zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP musi być jeszcze ważne!

Przykładowo:

Twoje zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP straci ważność 31.03.2020, więc do egzaminu recertyfikacyjnego możesz przystąpić w czasie 3 miesięcy przed tą datą, czyli w okresie czasu pomiędzy 01 stycznia a 31 marca 2020.

Jeśli chcesz odnowić swoje uprawnienia Ratownika ale Twoje zaświadczenie straciło ważność, wtedy konieczne jest ponowne zdanie pełnego Kursu KPP.


UWAGA!

Aby przystąpić do egzaminu Recertyfiakcyjnego, Twoje zaświadczenie o ukończeniu Kursu KPP musi być jeszcze ważne!

Jeśli chcesz odnowić swoje uprawnienia Ratownika ale Twoje zaświadczenie straciło ważność, konieczne jest ponowne zdanie pełnego Kursu KPP.PROGRAM SZKOLENIA I EGZAMIN

Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe, w trakcie których realizowany jest praktyczny program zajęć przygotowujący do egzaminu, stworzony na podstawie programu zapisanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019 r. zmieniającego wcześniejsze Rozporządzenie.

Kanał otwarty You Tube z niektórymi materiałami do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.


LINK

Egzamin składa się z dwóch części:

teoretycznej – test z 30 pytań, którego zaliczenie uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 prawidłowych odpowiedzi.

praktycznej – dwa losowo wybrane zadania sprawdzające postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowo, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.


ZAŚWIADCZENIA

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie o Uzyskaniu Tytułu RATOWNIKA. 

Wzór zaświadczenia jest zgodny z załacznikiem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wzór zaświadczenia po zaliczonym egzaminie recertyfikacyjnym różni się od zaświadczenia po ukończonym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ważność zaświadczenia - 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia (od daty egzaminu).


PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy