Recertyfikacja KPP

O KURSIE

____________________________________________________________________________________

Recertyfikacyjny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny Ratownictwa Medycznego. Recetyfikacja kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

____________________________________________________________________________________

ODBIORCY OFERTY

Kurs kierowany jest do osób, które ukończyły pełny, 66 godzinny Kurs KPP i ich uprawnienia wygasły po upływie 3 lat, licząc od daty wydania zaświadczenia ukończenia kursu.

____________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA I EGZAMIN

Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe, w trakcie których realizowany jest praktyczny program zajęć przygotowujący do egzaminu, stworzony na podstawie programu zapisanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.

Egzamin składa się z dwóch części:
teoretycznej – test z 30 pytań, którego zaliczenie uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 prawidłowych odpowiedzi.
praktycznej – dwa losowo wybrane zadania sprawdzające postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowo, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

____________________________________________________________________________________

ZAŚWIADCZENIA

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

Ważność zaświadczenia - 3 lata od daty wystawienia zaświadczenia (od daty egzaminu).

____________________________________________________________________________________

PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ. Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

ZAPISZ SIĘ NA JEDEN Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS KURSÓW:

RECERTYFIKACJA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Zielonej Górze 01-02.06.2019r.
KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika______________________..
RECERTYFIKACJA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu 18-19.05.2019 r.
KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika______________________..
New
RECERTYFIKACJA Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy we Wrocławiu 29-30.06.2019 r.
KURS RECERTYFIKACYJNY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika______________________..
Pokazuje 1 do 3 z 3 (1 Stron)