800.00 zł
Miejsce kursu: Wrocław
Data kursu: 06.12.2019

Dostępne opcje

Ilość

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY nadający tytuł Ratownika

____________________________________________________________________________________

O KURSIE

Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeni u Kursu KPP uczestnicy otrzymują tytuł Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

____________________________________________________________________________________

CELE

Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy i/lub członkowie zespołu ratunkowego.

___________________________________________________________________________________

ODBIORCY OFERTY

Głównymi odbiorcami naszej oferty są osoby starające się o przyjęcie do pracy w służbach podległych MSWiA lub MON. Kurs ten jest niezbędny także dla członków organizacji ratowniczych jak WOPR, TOPR, GOPR, PCK i inne.


Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

____________________________________________________________________________________

MATERIAŁY EDUKACYJNE

    Każdy z kursantów otrzymuje materiały:

  • podręcznik,
  • notatnik,
   • długopis,
    • upominek firmowy

     ____________________________________________________________________________________

     ZAKRES TEMATYCZNY

     Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według wytycznych ITLS (International Traum Life Support).

     ____________________________________________________________________________________

     PROGRAM KURSU:

     Nr tematuTematgodziny
     TPR
     1Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne11
     2Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia213
     3Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu235
     4Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
     badanie wstępne oraz szczegółowe
     224
     5Poszkodowany nieprzytomny112
     6Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)2810
     7Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną
     i automatyczną
     123
     8Wstrząs22
     9Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia
     sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
     22
     10Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn3811
     11Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia,
     zagrożenia środowiskowe, akty terroru
     213
     12Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka246
     13Ewakuacja ze strefy zagrożenia224
     14Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych77
     15Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych123
     16Zajęcia do dyspozycji prowadzących     Ogółem254166

     – teoria, P – praktyka, R– razem


     ZAKRES TEMATYCZNY

     Egzamin składa się z dwóch części:

     Część teoretyczna – test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z bazy 238 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.

     Część praktyczna, (po pozytywnym zaliczeniu testu) – obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

      • dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
      • resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.

       UWAGA!

       PYTANIA EGZAMINACYJNE NALEŻY POBRAĆ TUTAJ.

       Prosimy o zapoznanie się z pytaniami przed egzaminem!

       ___________________________________________________________________________________

       ZAŚWIADCZENIA

       Po odbyciu całości Kursu KPP oraz po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

       ___________________________________________________________________________________

       DODATKOWE INFORMACJE

       W cenie kursu zapewniamy:

          • udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz pakiecie zajęć dodatkowych,
          • podręcznik i materiały edukacyjne,
           • udział w egzaminie,
            • zaświadczenie ukończenia kursu z nadaniem tytułu Ratownika.

             ___________________________________________________________________________________

             ZAPISY NA KURS

             • Wypełnij dane osoby zgłaszanej na kurs w powyższym formularzu i kliknij „do koszyka”, następnie „zobacz koszyk” gdzie znajduje się formularz płatności potwierdzający zgłoszenie,
             • Wypełniając formularz płatności podając dane płatnika za kurs, dane do faktury oraz dokonaj płatności za kurs (przelew tradycyjny),
             • Uwaga, na adres e-mail płatnika będą przychodziły wszystkie maile informujące o przebiegu zamówienia,
             • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą,
             • Nasze biuro skontaktuje się z Tobą maksymalnie do 24 godzin od otrzymanej płatności przesyłając szczegółowe informacje o Twoim zgłoszeniu wraz z fakturą.

             ___________________________________________________________________________________

             Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową przez co zapisy i płatność przez formularz zgłoszeniowy nie są możliwe, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem na adres biuro@centrumtriage.pl