Poznaj pełną ofertę kursów medycznych
Nowa strona internetowa! Zmieniamy się dla Was
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy już od 28 czerwca!
Recertyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 6-7 lipca!
Oferty Kursów

Szkolenia z TRIAGE

Proponujemy 3 różne pakiety szkoleniowe, których programy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

Programy kursów Pakietu Podstawowego i Rozszerzonego, cieszą się największym zainteresowaniem, ponieważ w niedługim czasie jesteśmy w stanie osiągnąć dobre wyniki edukacyjne przy zadowoleniu kursantów oraz niewielkich kosztach.

Pakiet Zaawansowany polecamy osobom głównie działającym w terenie z dużym narażeniem na urazy.

Nasze szkolenia zapewniają niezbędną wiedzę i umiejętności, które mogą być decydujące w sytuacjach nagłych, umożliwiając szybką i skuteczną reakcję w razie wypadków czy zachorowań.

Oferty kursów

* Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji

Dodatkowe informacje

Podręcznik 

Jako opcja dodatkowa proponujemy podręcznik pierwszej pomocy (napisany na podstawie najnowszych standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2015) opisujący omawiane na kursie zagadnienia. Przystępna i zrozumiała treść w połączeniu ze specjalnie przygotowanymi ilustracjami, sprawiają, że nową wiedzę przyswaja się z dużą łatwością.

Zaświadczenia i materiały edukacyjne

Kursanci otrzymują notatnik, długopis oraz teczkę, do której można schować wszystkie materiały. Po szkoleniu każdy dostaje imienne zaświadczenie ukończenia kursu ze szczegółowym programem na odwrocie. Dokument ten stanowi dowód dla pracodawcy i pracownika przy ewentualnej kontroli zakładu pracy.

Protokół szkolenia

Po kursie przekazujemy Zamawiającemu protokół szkolenia, z imienną listą osób które go ukończyły, podpisami kadry instruktorskiej oraz wykazem omówionych tematów.

Sprzedaż

Przeprowadzamy szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce.

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail biuro@centrumtriage.pl lub telefonicznie na nr 535 211 112
Kontakt

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą? Porozmawiajmy

 • Działamy na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego
 • Informacja ogólna: +48 535 211 112
 • Dyspozytor: +48 533 998 999
 • Dyspozytor: ambulans@centrumtriage.pl
 • od poniedziałku do piątku w godz 9:00 - 16:00
Zgoda*

Sklep ratownictwa medycznego:
ambulanse T, P i S
zestawy ratownicze
nosze elektryczne
Dowiedz się więcej

Jeśli interesuje Cię szersza oferta szkoleniowa oprócz szkoleń zaproponowanych przez nas powyżej to zapraszamy do kontaktu z nami. W standardzie oferujemy także:

 • Szkolenia i przygotowanie do zawodów ratowniczych dla Zakładowych Zespołów Ratownictwa,

 • Pokazami ratownictwa i szkoleniami w połączeniu z zabezpieczeniem medycznym imprez,

 • Zaawansowane szkolenia ratownictwa technicznego (drogowe, górskie, wodne),

 • Szkolenia z ewakuacji budynków,

 • Organizacja firmowych wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze szkoleniem personelu.

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 8 godzin

Zaawansowany kurs dla zakładów pracy wyposażonych w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, gdzie personel jest narażony na urazy. Dużą wagę przywiązujemy do realizacji symulowanych zajęć praktycznych wykorzystując sytuacje zagrożenia obecne w danym zakładzie. Kompleksowa oferta pakietu zaawansowanego obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku wypadku komunikacyjnego . Program kursu został zaplanowany na 8 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych

 • Urazy i krwotoki

 • Oparzenia

 • Porażenia prądem elektrycznym

 • Postępowanie ratownicze po wypadku komunikacyjnym (w tym ewakuacja poszkodowanych z pojazdu)

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

 

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 5 godzin

Szkolenie pakietu rozszerzonego oprócz nieurazowych stanów zagrożenia życia oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, obejmuje także postępowanie ratownicze w przypadku urazów i krwotoków.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Stany nagłe u dzieci oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia dorosłych

 • Urazy i krwotoki,

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

ZAKRES TEMATYCZNY - CZAS SZKOLENIA - 3 godziny

Kurs opracowany został dla grup zawodowych, które na swoim stanowisku pracy nie są narażona na urazowe stany zagrożenia życia. Szkolenie obejmuje najważniejszą tematykę z zakresu pierwszej pomocy jaką jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED.

Program zajęć teoretycznych i praktycznych.

 • Rozpoznanie zagrożenia

 • Wezwanie pomocy

 • Postępowanie z osobą nieprzytomną

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna osób dorosłych

 • Nieurazowe stany zagrożenia życia

 • Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

Wezwij Ambulans

Dowiedz się więcej.
Kliknij tutaj
Karetka "T"
Karetka "P"
Karetka "S"
Bariatryczna

Formularz aplikacji o pracę

  2 ratowników
  Ambulans transportowy (karetka T) 
  2 ratowników medycznych
  Ambulans transportowy (karetka P) 
  lekarz i 2 ratowników medycznych
  Ambulans transportowy (karetka S) 
  dla S, P lub T w zależności od zlecenia