TRANSPORT SANITARNY dla POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna)


KILKA ISTOTNYCH INFORMACJI

Świadczymy usługi transportu sanitarnego bezpłatnie dla przychodni POZ woj. dolnośląskiego w ramach kontraktu z NFZ.

 • Pracujemy w godzinach pracy przychodni POZ tj. od godz. 8:00 do 18:00, w pracujące dni tygodnia,
 • Zlecenia prosimy składać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem (im wcześniej tym lepiej),
 • Nasz dyspozytor czeka na Państwa zlecenia pod nr 533 998 999.

Gwarantujemy dużą dyspozycyjność oraz doskonałą logistykę prowadzonych działań. Posługujemy się dedykowanym systemem informatycznym dla dyspozytora z aplikacją mobilną na urządzenia w karetkach co pozwala na sprawną obsługę realizowanych zleceń.

Usługi transportu sanitarnego realizujemy w standardzie transportu medycznego co znacznie wyróżnia naszą firmę spośród konkurencji. Nasze karetki wyposażone są w najnowszy sprzęt medyczny spełniający wymogi dla Podstawowych lub Specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni pełniący u nas dyżury mogą podjąć wszelkie niezbędne medyczne czynności ratunkowe w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Nasz zespół to młodzi, doświadczeni i doskonale wyszkoleni ratownicy medyczni. Co ważne oprócz profesjonalizmu w działaniach ratowniczych naszym standardem jest postępowanie z dużym szacunkiem i zrozumieniem dla pacjentów.


OFERTA SPECJALNA dla PRZYCHODNI POZ

Oprócz najwyższej jakości świadczonych usług medycznych oferujemy obsługiwanym przez nas przychodniom POZ:

 • BEZPŁATNY defibrylator AED dla każdej przychodni POZ, która zdecyduje się podjąć z nami współpracę o ile posiada pow. 5 tyś. pacjentów,
 • Raz w roku, bezpłatnie szkolenie personelu przychodni z wydaniem imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia,
 • Sprzedaż sprzętu medycznego po cenach hurtowych z bezpłatną dostawą i doradztwem.

Podsumowując oferujemy:

 • krótki czas oczekiwania na transport i dużą dyspozycyjność,
 • profesjonalną i miłą obsługę,
 • sprzęt najwyższej jakości,
 • pakiet dodatkowych korzyści dla naszych partnerów.


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Warunkiem nawiązania współpracy z naszą firmą i skorzystania z usług transportu sanitarnego finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie Załącznika nr 3 Prezesa NFZ, który to załącznik dostarczymy do Państwa wraz z ofertą.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. +48 535 211 112, gdzie można umówić termin spotkania z pracownikiem naszej firmy.

ZAPRASZAMY!!!

 

OPIS ZASAD TRANSPORTU SANITARNEGO DLA POZ W RAMACH NFZ

Transport bezpłatny w ramach POZ przysługuje:

 • Osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego ze względów n/w,
 • W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, wynikającej z potrzeby zachowania ciągłości leczenia z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • Dla zachowania ciągłości leczenia, przy założeniu braku możliwości samodzielnego poruszania się pacjenta.

Świadczenie obejmuje przejazd karetką z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz POZ.

Transport częściowo płatny w ramach POZ przysługuje:

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Grupa chorób kiedy pacjent jest zobligowany do wniesienia częściowej opłaty za transport sanitarny:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo-płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych