Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma TRIAGE, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zwycięska 35/20, 53-033 Wrocław, NIP: 8992780292, Regon: 363345829, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594282.
 2. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem …………………
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na kurs w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi realizację zamówienia.
 5. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Administratora dane osobowe, żądania ich zmiany lub usunięcia.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zgłoszenia do realizacji oraz ewentualnej dostawy materiałów szkoleniowych pod wskazany przez Klienta adres.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom nadzorującym i/lub certyfikującym kursy i szkolenia realizowane w ramach usługi dla Klienta.
 1. W celu realizacji dostawy materiałów edukacyjnych Administrator przekaże dane teleadresowe Klienta firmie kurierskiej realizującej usługę dostarczenia towaru.
 2. Administrator przesyła Klientowi e-maile, kontaktuje się telefonicznie lub wysyła wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zgłoszenia, ewentualne otrzymanie płatności, informuje o przebiegu realizacji zgłoszenia załączając materiały edukacyjne i informacyjne oraz fakturę.
 3. Za odrębną zgodą Klienta Administrator może przekazać dane osobowe kupującego firmie RESCUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Motylkowej 5, 52-200 Wysoka, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637210, NIP 8961554459, Regon 365398936.
 4. Za odrębną zgodą kupującego Administrator może wykorzystywać dane osobowe kupującego dla przesyłania informacji handlowych, w tym newsletterów w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości SMS.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą wykorzystując systemu płatności Przelewy24.pl spółce DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Przelewy24 procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.
 6. Administrator informuje, że wykorzystuje pliki cookies tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową TRIAGE), możliwe do odczytania przez stronę internetową TRIAGE. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane.
 7. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies.