ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Zobacz nas w działaniu:Każda impreza z dużą liczbą uczestników, a w szczególności impreza o charakterze masowym, wymaga od Organizatora zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. Wiedząc jak wielka odpowiedzialność ciąży na Organizatorze, proponujemy naszą pomoc i doradztwo w wyborze odpowiedniego sposobu zabezpieczenia.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) Organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

        1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu

         300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych                                                            

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Zachęcamy Organizatorów do skorzystania z naszej oferty na zabezpieczenie medyczne także w przypadku kiedy planowane wydarzenie nie podlega pod przepisy imprezy masowej.


Za każdym razem dostosowujemy ofertę do potrzeb wydarzenia opracowując Plan Zabezpieczenia Medycznego, tak aby uczestnicy imprezy otrzymali profesjonalną pomoc medyczną oraz aby spełnić wymogi formalne dotyczące tego zagadnienia.


ZADOWOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZABEZPIECZANYCH PRZEZ NAS IMPREZ MASOWYCH JEST DLA NAS SPRAWĄ NADRZĘDNĄ

Posiadamy wszelkie możliwości pozwalające nam na wykonanie nawet najbardziej wymagających zabezpieczeń medycznych.

+ Zespoły ratownictwa medycznego - karetki

• Ambulansy w standardzie „S”,

• Ambulansy w standardzie „P”,

• Pojazd ratowniczy z napędem 4x4

 

+  Patrol ratowniczy z Defibrylatorem AED

• Piesze patrole ratowników,

• Patrol rowerowy,

• Patrol stosujący pojazdy elektryczne Segway

 

+ Punkt pomocy medycznej

• Specjalny namiot przystosowany do działań ratowniczych ze sprzętem medycznym,

• Skład osobowy to lekarz i ratownik medyczny

 

+ Koordynator medyczny imprezy masowej

• Lekarz lub ratownik medyczny odpowiadający za koordynację i komunikację podczas imprezy masowej

Dodatkowo podczas trwania zabezpieczenia imprezy masowej możemy przeprowadzić pokazy ratownictwa lub szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników imprezy.

Posiadamy wszelkie zgody, zezwolenia oraz doświadczenie pozwalające nam na sprawne zaplanowanie działań medycznych podczas imprez masowych.

 

Specyfika zabezpieczenia, jego zakres oraz warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie z Zamawiającym jednak dla ułatwienia przedstawiamy przykładowe konfiguracje składu zabezpieczeń medycznych na podstawie par. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Wydarzenie w przestrzeni otwartej:

I. od 1000 do 5000 osób:

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

- 1 Patrol Ratowniczy.

 

II. od 5001 do 10 000 osób:

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

- 2 Patrole Ratownicze.

 

III. od 10 001 do 15 000 osób:

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

- 1 Punkt Pomocy Medycznej

- 2 Patrole Ratownicze

- 1 Koordynator Medyczny Imprezy.

 

VI. od 15 001 do 25 000 osób:

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

- 1 Punkt Pomocy Medycznej

- 3 Patrole Ratownicze,

- 1 Koordynator Medyczny Imprezy.

 


CENNIK USŁUG

USŁUGA

Skład zespołu

CENA

brutto za 1 godz.

Zespół wyjazdowy – AMBULANS „S”

 

1. Lekarz

2. Ratownik Medyczny

3. Ratownika Medyczny/Kierowca

 

375 zł

Zespół wyjazdowy – AMBULANS „P”

 

1. Ratownik Medyczny

2. Ratownik Medyczny/Kierowca

 

235 zł

Punkt Pomocy Medycznej – stacjonarny zespół ze sprzętem (namiot ratowniczy)

1. Lekarz

2. Ratownik Medyczny

290 zł

Patrol Ratowniczy – pieszy zespól ze sprzętem i defibrylatorem AED

1. Ratownik

2. Ratownik

120 zł

Koordynator medyczny imprezy

 

Lekarz

lub

Ratownik Medyczny

 

150 zł

 Ceny brutto = netto z uwagi na zwolnienie usług medycznych z podatku VAT


Szczegóły wyceny:

1. Powyższy cennik dotyczy zabezpieczeń medycznych w mieście Wrocław za minimum 4 godziny. Usługa z koniecznością dojazdu wymaga dopłaty.

2. Realizacja zabezpieczenia odbywa się wg godzin zdeklarowanych w zamówieniu - skrócenie zabezpieczenia nie wpływa na zmianę ceny.

3. Każda dodatkowa rozpoczęta godzina pracy zespołów ponad ustalony czas trwania zabezpieczenia medycznego, podlega opłacie jak za pełną godzinę zgodnie z powyższą wyceną plus 25% wartości dodatkowych godzin.

4. W razie konieczności przewiezienia poszkodowanego do szpitala, transport medyczny realizowany będzie naszym ambulansem o ile nie zmniejszy to minimalnych wymagań zabezpieczenia medycznego na miejscu. Jeśli tak, wtedy wzywana będzie na miejsce karetka systemu (tel. 999).


Dodatkowe informacje:

Informacje na stronie stanowią wstępną propozycję rozliczenia. Ceny mogą ulec zmianie (obniżenie lub podwyższenie) w zależności od ustaleń z zamawiającym oraz od specyfiki wydarzenia, czasu trwania, konieczność dojazdu itp.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji:


tel. 535 211 112

e-mail: biuro@centrumtriage.pl