OFERTA SZKOLENIOWA

Pierwsza pomoc pediatryczna – kurs dla rodziców i opiekunów

Znając zagrożenia, na jakie narażone są dzieci, wiedząc ile obaw wiąże się z postępowaniem ratowniczym z małym poszkodowanym proponujemy kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów. Dzięki naszemu szkoleniu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną jak udzielić pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nasze szkolenia spełniają także wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Przyczyną zagrożenia życia u niemowlą i małych dzieci mogą być pozornie niegroźne sytuacje życia codziennego. Zadławienia, biegunka, zatrucie, wysoka temperatura i wiele innych sytuacji, w których jako pierwsi udzielić pomocy mogą rodzice lub opiekunowie. Wystarczy kilka prostych czynności wykonanych  na miejscu zdarzenia, pod warunkiem że opiekun będzie potrafił rozpoznać zagorzenie i udzielić pomocy.

Zapraszamy więc na krótkie szkolenie gdzie ratownicy medyczni wytłumaczą Ci i pokażą jak należy udzielić pierwszej pomocy dziecku w różnych sytuacjach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne podzielone na pakiety na pewno sprostają Twoim oczekiwaniom.

Proponujemy Państwu dwa warianty szkoleń do wybory, podzielone na pakiety:

 • Pakiet PODSTAWOWY –   3 godziny
 • Pakiet ROZSZERZONY –   5 godzin

Program kursu Pakietu Podstawowego, cieszy się największym zainteresowaniem ponieważ w niedługim czasie (3 godziny) jesteśmy w stanie osiągnąć dobre wyniki edukacyjne przy zadowoleniu uczestników szkolenia oraz niewielkich kosztach szkolenia.

Pięciogodzinny czas szkolenia Pakietu Rozszerzonego pozwala nam na rozwinięcie tematyki o zagadnienia urazowe.

Tworząc pakiety szkoleniowe wybraliśmy najważniejsze zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej.


SZCZEGÓŁY REALIZACJI PAKIETÓW 

SZKOLENIE

Szkolenie rozpoczynają wykłady z wykorzystaniem filmów i prezentacji multimedialnych poruszających szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy. Po zakończeniu wykładów realizowane są ćwiczenia w małych grupach szkoleniowych (8-10 osób na jednego Instruktora TRIAGE). Główny nacisk podczas kursu kładziemy na praktyczną część zajęć!

ZAŚWIADCZENIA i PROTOKÓŁ

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne Zaświadczenie Ukończenia Kursu pierwszej pomocy, z programem szkolenia na odwrocie zaświadczenia. Dokument ten, potwierdzając nabycie kwalifikacji, stanowi wartość prawną przy ewentualnej kontroli pracodawcy.
Po kursie przekazujemy Zamawiającemu protokół szkolenia, z imienną listą osób które go ukończyły, podpisami kadry instruktorskiej i wykazem omówionych tematów.


PAKIET PODSTAWOWY

Szkolenie trzygodzinne obejmuje najważniejszą tematykę z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej jaką jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku oraz nieurazowe stany zagrożenia życia. Z uwagi na coraz większą dostępność defibrylatorów automatycznych, przeprowadzone zostaną również zajęcia z resuscytacji osób dorosłych z użyciem Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej AED.

Program kursu:

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):
  – rozpoznanie zagrożenia,
  – prawidłowe wezwanie pomocy,
  – kolejność czynności ratowniczych (algorytm)
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku oraz osób dorosłych postępowanie z osobą nieprzytomną
 4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna AED
 5. Nieurazowe stany zagrożenia życia u dzieci:

  – zadławienia,

  – omdlenia,

  – drgawki (wysoka temperatura lub epilepsja)

  – nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS),

  – duszność i stany astmatyczne,

  – napad afektywnego bezdechuPAKIET ROZSZERZONY

Szkolenie pięciogodzinne jest rozbudowane względem podstawowej propozycji o tematykę dotyczącą urazów, użądleń i oparzeń.

Program kursu:

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):
  – rozpoznanie zagrożenia,
  – prawidłowe wezwanie pomocy,
  – kolejność czynności ratowniczych (algorytm)
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci w różnym wieku oraz osób dorosłych postępowanie z osobą nieprzytomną
 4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna AED
 5. Nieurazowe stany zagrożenia życia u dzieci:

  – zadławienia,

  – omdlenia,

  – drgawki (wysoka temperatura lub epilepsja)

  – nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS),

  – duszność i stany astmatyczne,

  – napad afektywnego bezdechu

 6.  Specyfika urazów oraz zaopatrywanie ran z omówieniem składu apteczki pierwszej pomocy:

  – tamowanie krwotoków,

  – złamania, zwichnięcia, skręcenia,

  – użądlenia,

  – oparzenia.

 


DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA NASZE KURSY PIERWSZEJ POMOCY?

 • Opracowaliśmy programy szkoleniowe, które doskonale trafiają w potrzeby różnych grup kursantów.
 • Pracujemy na najwyższej klasy sprzęcie szkoleniowym i symulacyjnym, odzwierciedlającym w przekonujący sposób sytuacje zagrożenia życia omawiane na kursach.
 • Nasi instruktorzy, oprócz ogromnej wiedzy merytorycznej, potrafią w sposób ciekawy, interesujący, a przede wszystkim skuteczny, przeprowadzić kursantów przez proces szkolenia.
 • Wykłady prowadzimy z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych filmów i prezentacji komputerowych.
 • Ćwiczenia realizujemy naprzemiennie z wykładami w małych grupach szkoleniowych – ok. 8-miu osób na jednego instruktora TRIAGE.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, przygotowaną z myślą o różnych grupach społecznych i zawodowych.